Usługi telekomunikacyjne

prace projektowe sieci i obiektów

prace konstrukcyjno-budowlane

instalacje mikrofalowe
i sprzętu GSM, UMTS, WiFi

telekomunikacja


instalacje sieci światłowodowych

prace projektowe sieci i obiektów

prace konstrukcyjno-budowlane

instalacje mikrofalowe
i sprzętu GSM, UMTS, WiFi